Engels vanaf groep 1

De laatste jaren is het leren van Engels op de basisschool steeds actueler geworden. Door TV en internet maken kinderen vroeg kennis met andere landen en culturen. Op De Weidevogel laten we de kinderen kennismaken met Engels vanaf groep 1. Jonge kinderen leren de taal snel en makkelijk.

In de onderbouw (groep 1 t/m 4) wordt Hallo Muziek 2-talig gegeven door een native speaker. In de bovenbouw (groep 5 t/m 8) maken we gebruik van Groove.me. Deze methode biedt een doorlopende leerlijn tot het eind van de basisschool.

Voordelen meertalig onderwijs
We doen dit niet voor niets. Platform Onderwijs 2032 adviseert om vanaf groep 1 met Engels te starten. Recent onderzoek laat zien dat kinderen met gemak verschillende talen naast elkaar kunnen leren en gebruiken. Het beheersen van meer dan één taal heeft cognitieve voordelen en zorgt voor economische en culturele verrijking. Je hebt simpelweg meer kansen op de arbeidsmarkt als je Engels van jongs af aan machtig bent.

Flyer Weidevogel elementen