Passend onderwijs

Sinds augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. De belangrijkste doelstelling hiervan is zoveel mogelijk kinderen gebruik te laten maken van regulier onderwijs.

Passend onderwijs legt de nadruk op de mogelijkheden van het kind, dus op wat een kind wél kan in plaats van op wat het niet kan. Het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs blijven bestaan, maar zijn veel minder een eindstation voor kinderen die extra onderwijsbehoeften hebben.

Passend onderwijs op De Weidevogel is succesvol dankzij onze leerkrachten. Zij beschikken over de juiste kennis en vaardigheden om onze leerlingen te kunnen bieden wat ze nodig hebben.

Schoolondersteuner geeft begeleiding
Als een kind een speciale onderwijsbehoefte heeft op het gebied van leren, werkhouding of concentratie, krijgt het kind begeleiding van onze schoolondersteuner. Die geeft adviezen en hulp en maakt onderdeel uit van ons team.

Flyer Weidevogel elementen