Zó leren we op de weidevogel

Leren op De Weidevogel is leren in een fantastische landelijke omgeving met een zee aan rust en ruimte. Elke ouder weet dat een kind in zo’n omgeving het best tot zijn recht komt. De Weidevogel mag tot de beste basisscholen in Amsterdam worden gerekend als het gaat om een evenwichtige cognitieve ontwikkeling, kunst- en cultuuronderwijs, muziek- en bewegingsonderwijs.

Digitaal onderwijs
Met tablets en laptops benutten we de voordelen van digitale technologie in de klas, zonder de beproefde lesmethoden los te laten.

  • Groepen 4 t/m 8 elk kind een eigen tablet, verstrekt door school
  • In de kleutergroepen worden iPads ingezet
  • Digiborden en touchscreens in alle groepen
  • Laptops in alle groepen
  • We leren kinderen om te gaan met de kansen én de mogelijke gevaren van het internet

Kunst en Cultuur
Wij willen kinderen een podium geven om zichzelf te laten zien en ze te laten ervaren dat ze waardevol zijn. Hierdoor groeit het zelfbewustzijn en het zelfvertrouwen. Dit zijn belangrijke voorwaarden om tot leren te komen.

Hallo Muziek!
Met de muziekeducatie van Hallo Muziek besteden we aandacht aan de muzikale ontwikkeling van uw kind. Dat doen we direct vanaf groep 1. Muziek heeft een gunstig effect op het leren, zo is wetenschappelijk aangetoond. In alle groepen staat zingen op het programma.
In groep 5 tot en met 8 maken onze leerlingen kennis met verschillende instrumenten, zoals viool, keyboard, trombone, djembé, trompet, klarinet en cello. Uniek is dat de kinderen de muziekinstrumenten zes maanden in bruikleen krijgen.

Alle lessen worden gegeven door professionele musici. We organiseren regelmatig een open podium waarin we elkaar laten horen wat we met muziek geleerd hebben. Daarnaast werken we samen met De Waterlandse Harmonie uit Ransdorp.

Kennismaken met Engels vanaf groep 1
Door TV en internet maken kinderen vroeg kennis met andere landen en culturen. Op De Weidevogel laten we de kinderen kennismaken met Engels vanaf groep 1. Jonge kinderen leren de taal snel en makkelijk. De groepen 1 t/m 4 komen in aanraking met de Engelse taal tijdens de lessen van ‘Hallo Muziek’ aan de hand van de DaCapo-methode. Dit is een muziekmethode die ontwikkeld is in Engeland. Aan de hand van liedjes pikken
de leerlingen de eerste Engelse woordjes op. De lessen worden gegeven door een native speaker.
In de bovenbouw (groep 5 t/m 8) maken we gebruik van de methode Groove me. Deze methode biedt een doorlopende leerlijn tot het eind van de basisschool.

Bovengemiddelde Cito-scores
Op De Weidevogel stimuleren wij elke leerling zo hoog mogelijke resultaten te halen. Ons onderwijs is gevarieerd, up-to-date en modern. Dit zorgt voor goede cito-scores. Het merendeel van onze leerlingen gaat naar havo of vwo.

 

Flyer Weidevogel elementen