Code uur in groep acht

    Een wereldrecord!

    Groep acht heeft onder leiding van een vrijwilliger meegedaan aan de wereldrecordpoging programmeren. Het wereldrecord is gesneuveld, mede door de inzet van de kinderen uit groep acht! U treft hier wat foto's.

    Ook kwamen op deze dag de grootouders van Nika langs. In het kader van de kinderboekenweek kwamen zij vertellen over vroeger en eens kijken hoe de school er tegenwoordig uitziet. De kinderen hebben ademloos zitten luisteren!

    Flyer Weidevogel elementen