Het lagerhuis groep 8

Debatteren in de klas

Een praktische taalles is wel zo leuk, vonden ook de kinderen uit groep acht. Dus de taalles over debatteren werd uitgevoerd met een lagerhuisdebat. Na de nodige input over wat goede argumenten zijn, hoe je een debat voorbereid, hoe je op elkaar reageert en wat de regels zijn konden de kinderen aan de slag. 

De door meester Jorrit aangewezen voor- en tegenstanders werden beoordeeld door een jury uit de klas. Er werd flink gediscusieerd en met goede argumenten werd geprobeerd de andere partij op andere gedachten te brengen. Deze klas zou zou in de tweede kamer plaats kunnen nemen, wat een talenten!

Flyer Weidevogel elementen