Naschoolse opvang

Naschoolse opvang, natuurlijk goed geregeld!

Na Schoolse Opvang wordt door verschillende aanbieders verzorgd.

Ouders die hun kind willen opgeven voor naschoolse opvang kunnen een contract afsluiten met NSO organisaties en betalen deze opvang rechtstreeks aan hen.

Tinteltuin verzorgt Na Schoolse Opvang op de locatie van “De Stadshoeve” in Zunderdorp
Inlichtingen: O800 – 4422345
info@tinteltuin.nl
Telefoonnummer Stadshoeve: 020 6369646

Kinderdagopvang de Boerderij
info@kinderdagopvangdeboerderij.nl
Telefoonnummer: 020 4910340

Woest Zuid locatie De Dijk
www.woestzuid.nl
Telefoonnummer locatie De Dijk: 0644383199

Stichting de Overhaal
Naschoolse activiteitenclub (door ouders, met ouders)
deoverhaal@gmail.com

Flyer Weidevogel elementen