Actie voor de voedselbank.

Kinderen zamelen eten in.

Wij hebben meegedaan met een inzameling voor de voedselbank. Een bedankje aan alle kinderen en ouders die dit tot een succes hebben gemaakt. De voedselbank heeft ruim 100 gevulde dozen op kunnen halen.

Flyer Weidevogel elementen