Afscheid voorzitter MR

Klaske de Jong zwaait af

Sinds het begin van dit schooljaar is Aafke de Graaff de voorzitter van de MR nadat Klaske de Jong vorig jaar besloot te stoppen. Jarenlang heeft Klaske met veel plezier zitting gehad in de MR van De Weidevogel. 

Op 08 feburari heeft de MR officieel afscheid van haar genomen met een etentje en uiteraard een mooie bos bloemen. Zelf zei Klaske over haar werkzaamheden voor de MR 'dat het er altijd toe deed.' Met nog een dochter in groep zeven is Klaske gelukki nog wel even verbonden aan de school.

Namens de hele MR bedankt voor jouw inzet, geduld en kundig voorzitterschap!

Flyer Weidevogel elementen