Kunstwerk viaduct Durgerdam

Kunstwerk viaduct Durgerdam

In het kader van de Waterlandse vloed deed groep 8 mee aan een project over dit onderwerp. In vier verschillende gastlessen is gekeken naar de historie, wat een dijkdoorbraak nu voor Waterland zou betekenen en uiteindelijk is toegewerkt naar een herinnering kunstwerk. Op 6 april is groep 8 onder leiding van Jorie Wieriks aan de slag gegaan met het maken van een graffiti kunstwerk bij het viaduct onder de Ring A10 richting Durgerdam. Tijdens een les op school zijn ideeën bedacht en op papier gezet die deze dag in het groot op een muur gespoten mochten worden. Het resultaat is een prachtig kunstwerk dat voorbijgangers herinnert aan die periode in 1916. De kinderen van groep 8 zullen nog jaren aan dit leuke project herinnerd worden!

 

Flyer Weidevogel elementen