Uw kind aanmelden voor het basisonderwijs?

Informatieochtend 17 februari

Wordt uw kind binnenkort 4 jaar? Of heeft u inmiddels bericht ontvangen van de gemeente Amsterdam om uw kind(eren) aan te melden voor het basisonderwijs? Op Vrijdag 17 februari a.s. om 9.30 uur organiseren wij een informatieochtend.

Onder het genot van een kopje koffie of thee zal onze directeur, Peter Lakke, u kennis laten maken met onze school en informeren over het soort onderwijs op de Weidevogel. Uiteraard is er daarna gelegenheid om vragen te stellen. Als afsluiting zullen kinderen uit de bovenbouw u een rondleiding geven door onze school.

Mocht u hierbij aanwezig willen zijn wilt u ons dit dan laten weten per mail: leerlingadministratie@obsdeweidevogel.nl

Wij hopen u te mogen verwelkomen!

Tot snel bij ons op de Weidevogel.

Flyer Weidevogel elementen