Ouderbijdrage

De jaarlijkse vrijwillige ouder bijdrage wordt gebruikt voor het bekostigen van activiteiten zoals schoolreisjes en de viering van feestdagen. Deze bijdrage wordt aan het begin van het schooljaar vastgesteld in samenspraak met school en de MR en gecommuniceerd in de Nieuwsbrief.

Voor het schooljaar 2017/2018 bedraagt deze bijdrage € 65,00 per kind per jaar. Het bedrag wordt door de penningmeester van Stichting de Weidevogels geïnd.

Flyer Weidevogel elementen