STICHTING DE WEIDEVOGELS

Update oktober 2017
Stichting De Weidevogels ondersteunt de school met het beheer en de financiële administratie voor activiteiten die buiten het reguliere schoolbudget vallen.
Daarbij gaat het zowel om de vrijwillige ouderbijdragen, die activiteiten dekken als schoolreisjes en de viering van de feestdagen, als om de bijdrage voor de tussenschoolse opvang (TSO), die verplicht is als uw kind overblijft.
In samenspraak met de MR en de schoolleiding zijn tijdens de MR vergadering van 25 september jl. de ouderbijdrage en de tussenschoolse opvang (TSO) bijdragen voor het huidige schooljaar vastgesteld. Besloten is de ouderbijdrage niet aan te passen: deze blijft dus 65 Euro. De TSO bijdrage wordt verhoogd met 5 Euro naar 225 Euro, zodat de kosten beter worden gedekt.

De inning van deze bijdragen zal dit jaar anders verlopen. ClubCollect zal dit namens Stichting de Weidevogels doen en neemt ook de administratieve verwerking over. Via SMS en e-mail kunt u met 1 klik via een persoonlijke pagina de verschuldigde bedragen overmaken. U heeft de keuze tussen automatische incasso of iDeal betalingen en kunt zelf instellen of u in één keer wilt betalen of in termijnen (let op: voor gespreid betalen wordt een klein bedrag in rekening gebracht).

Een deel van uw persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) zal hiervoor worden verstrekt aan ClubCollect en zullen alleen zichtbaar zijn voor de penningmeester, voor ClubCollect en u als ouder. Deze verwerking is noodzakelijk ter uitvoering van de werkzaamheden van de stichting, meer specifiek de verwerking van betalingsgegevens voor de stichting maar is geheel ingericht conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp). Meer informatie hierover kunt u vinden op https://clubcollect.com/legal/privacy-statement.html.

Wanneer u vragen heeft over de nieuwe inrichting van bijdragen, neemt u dan contact op met de penningmeester. Voor meer informatie over ClubCollect verwijs ik u graag naar de website www.clubcollect.com.

De jaarcijfers van de stichting zullen in een later stadium met u worden gedeeld, daar krijgt u nog bericht over.

Het Bestuur van Stichting de Weidevogels.

Met vriendelijke groet,

Marianne van Duin - Voorzitter
Ties Draper – Penningmeester

clubcollect

Flyer Weidevogel elementen