Tussenschoolse opvang

Het overblijven op de Weidevogel wordt als volgt geregeld (TSO). Kinderen brengen zelf een lunch mee naar school. De groepen eten in hun eigen lokaal met de leerkracht. Na het eten gaan de kinderen in twee shifts naar buiten. Medewerkers van de organisatie Sport Werk gaan met de kinderen gedurende 30 minuten aan de slag met sportactiviteiten. De kinderen kunnen ook kiezen voor knutselen in de Beke onder begeleiding van drie vrijwilligsters.

Incidenteel overblijven

Blijft uw kind incidenteel over, dan kan de bijdrage van € 1,50 contant betaald worden bij de administratie.

De jaarlijkse bijdrage voor het overblijven wordt aan het begin van het schooljaar vastgesteld in overleg met school en de MR en gecommuniceerd in de Nieuwsbrief. Voor het schooljaar 2015-2016 is de bijdrage vastgesteld op € 210,00 per kind. Het bedrag wordt door de penningmeester van Stichting de Weidevogels geïnd.

Flyer Weidevogel elementen